27 December 2007

second flame   julien leonard dots art
26 December 2007

first flame   julien leonard dots art
26 December 2007

recursion againā²   julien leonard dots art
26 December 2007

recursion   julien leonard dots art
26 December 2007

pattern 0 1   julien leonard dots art
22 December 2007

bezier similitude   julien leonard dots art
22 December 2007

ondulation   julien leonard dots art
22 December 2007

waterworm   julien leonard dots art
22 December 2007

muscles   julien leonard dots art
21 December 2007

linear all graphs   julien leonard dots art